Wat zijn Fallen-Flags? 
 
In het noord-Amerikaans spoorwegjargon zijn Fallen-Flags spoorweg maatschappijen die niet meer bestaan onder hun eigen naam. Ooit was er in noord-Amerika een overvloed aan kleine spoorweg maatschappijen met een kleurige diversiteit aan namen. De meeste van deze maatschappijen bestaan niet meer en worden nu een "Fallen-Flag" genoemd.
 
Er zijn twee manieren waarop een maatschappij een Fallen-Flag kan worden.  Op de eerste plaats kan het een maatschappij zijn die simpel weg ophoud te bestaan, door fallisement of zelf besluit er mee te stoppen. Toen noord-Amerika besloot om het gebruik van trein naar truck, vliegtuig en personenauto te verplaatsen hielden er vanzelf maatschappijen mee op omdat niemand ze meer gebruikte.
 
Een maatschappij kan ook een Fallen-FLag worden als het in bedrijf blijft en bijvoorbeeld fuseert met een andere maatschappij waardoor de naam verloren gaat Grote maatschappijen die kleine maatschappijen opkopen waardoor de naam van de kleinere verdwijnt. Of als twee grote maatschappijen samen gaan kan het ook gebeuren dat er een combinatie van namen plaatsvindt, dan worden beide originele maatschappijen een Fallen-Flag.
 
Sommige maatschappijen zijn een icoon in de Amerikaanse spoorweg geschiedenis. De Baltimore and Ohio Railroad, bekend als B&O, werd onsterfelijk door dat het gebruikt werd in het spel Monooly en daardoor het symbool van de Amerikaanse spoorwegen werd. In 1987 werd het een Fallen-Flag toen het overgenomen werd door CSX. Sommige maatschappijen bleven de naam van het overgenomen bedrijf gebruiken om te voorkomen dat die naam voor een ander doel gebruikt werd.
 
Er zijn talloze spoorwegfans die gedetailleerde lijsten bijhouden van Fallen-Flags. Ei is zelfs sprake van een noord-Amerikaanse obsessie voor Fallen flag maatschappijen. Dit is soms moeilijk te begrijpen voor mensen die niet uit Amerika komen maar het heeft vast te maken met de geschiedenis die de spoorwegen gespeeld hebben in de opbouw van Canada en de USA tot de krachtige naties die het nu zijn.
 
Zowel in Canada als in de Verenigde Staten zijn veel mensen begaan met het lot van de Fallen-FLags omdat het herinneringen oproept aan de vele speciale locaties waar deze maatschappijen gevestigd waren.
 
 
 
In North American railroading terminology, fallen flags are railroads which no longer exist under their original names. At one time, North America was filled with a diverse profusion of small railroad operators which went by a variety of colorful names. Many of these railroads have been lost to time, and are considered fallen flags.

There are two ways in which a railroad can become a fallen flag. In the first sense, a fallen flag is a railroad which has simply ceased to exist because of bankruptcy or the decision to go out of business. As North America shifted from the use of trains to trucks, aircraft, and personal vehicles to move goods and people, many small regional railroads went out of business because no one was using them. In many of these cases, the tracks have been allowed to become defunct in addition to the railroad.

Fallen flags also happen when a railroad stays in business, but loses its name in a merger. Big railroads which buy out smaller companies may retire their names, while larger railroads which merge may come up with a blended name. In the case of a smaller company swallowed up by a big one, it becomes a fallen flag because its name and livery are no longer used. In the case of a big merger, the original corporate names of both railroads are considered to be fallen flags, even though the railroads still exist.

Some railroads have an iconic status in the United States. The Baltimore and Ohio Railroad, known as the B&O, for example, was immortalized in the board game “Monopoly” and became a symbol of American railroading. In 1987, it became a fallen flag when it was acquired by CSX. In the case of iconic fallen flags, some companies have attempted to retain the trade names and livery of smaller railroads they swallowed up, with the goal of ensuring that the names of iconic railroads do not enter the public domain.

Many railroad fans have detailed lists of fallen flags in the United States, along with numerous online tributes. The North American obsession with fallen flags and the history of railroading seems puzzling to many people who are not from this region of the world. The origins of this obsession appear to lie in the vast size of North America, and the fact that trains were a major part of what made Canada and the United States such powerful nations. Furthermore, both Canada and the United States at one point had huge numbers of very small regional railroads to which people became intensely attached because they associated them with specific locales.

Laatst aangepast (dinsdag, 24 augustus 2010 19:52)